Publishing activities are defined by the Law and Bylaw of ANUBiH, and they include periodical (serial) and occasional publications. The Academy also publishes, independently or in cooperation with other publishers, a substantial number of scientific and artistic works. A detailed review of all ANUBiH publications is available upon request.

Izdavačke aktivnosti definirane su Zakonom i Statutom koji obuhvataju periodična (serijska) i povremena izdanja. Akademija, kao izdavač ili suizdavač objavljuje određeni broj naučnih i umjetničkih radova.Detaljan pregled svih izdanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine je dostupan po zahtjevu.

Select a community to browse its collections.

View more