Now showing items 1-2 of 2

    • Demografske i etničke promjene u BiH 

      Mirza Emirhafizović; Hasan Zolić; Ivan Cvitković; Slavo Kukić; Zlatiborka Popov Momčinović; Mirko Pejanović; Adila Pašalić Kreso; Muris Čičić; Braco Kovačević (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2019)
    • Okrugli sto: Geopolitičke promjene u svijetu i Evropi i položaj Bosne i Hercegovine 

      Nerzuk Ćurak; Sead Turčalo; Mile Lasić; Mirko Pejanović; Slavo Kukić; Momčilo Šavija; Srđan Vukadinović; Braco Kovačević; Vlado Azinović; Miodrag Simović; Mile Šikman; Damir Kukić; Zlatiborka Popov Momčinović; Vesna Đurić; Milan Vego (Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017)